Image

Lista certificate de urbanism si autorizatii de constructii

Lista certificatelor de urbanism emise in anul 2020