Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed
  • L - V 08:00 - 16:00

Adresa

Str. Vasile Alecsandri, nr 56
Loc Gheraești, Jud. Neamț

E-mail

primaria@primariagheraesti.ro
Image

Monumentul eroilor căzuţi în Razboiul de Independenta

În a doua jumatăte a secolului al XIX-lea s-a consemnat participarea localnicilor din Gherăeşti la Războiul de Independenţă din 1877-1878, strigând şi ei ca şi Mihail Kogălniceanu : Suntem independenţi, suntem o naţiune de sine stătătoare. În documentele oficiale sunt trecuţi alături de ceilalţi eroi care şi-au pierdut viaţa pentru independenţa ţării şi gherăeştenii : Istoc Anton, Lucaci Gherghe şi Mihai Hugeanu.

S-au aflat poveşti extraordinare despre curajul uimitor de care au dat dovadă românii în luptele grele de la Plevna şi Smardan. Cei care s-au întors răniţi din război le-au vorbit adeseori rudelor despre evenimentele pe care le-au trăit şi despre înflăcărarea cu care poporul român a luptat şi a sprijinit din toate puterile acest război drept de liberare. Astfel am aflat că puţinii muncitori din zonă şi ţăranii, nu numai că s-au jerfit în lupte, ci au subscris din modestul lor venit sau din puţinul pe care îl aveau pentru susţinerea războiului. În 1916, când România intră în Primul Război Mondial locuitorii din Gherăeşti, dau încă odată ascultare chemării la arme. Cuvintele rostite de Ferdinant I: ,,Ostaşi, v-am chemat să purtaţi steagurile voastre peste hotarele unde fraţii noştrii asteaptă cu nerăbdare şi cu inima plină de nădejde", şi-au găsit ecou şi în inima tinerilor din sat, care se înrolează în Regimentul 14 Dorbanţ , devenit astăzi Regimentul 14 Infanterie. Din istorisirile străbunicilor am aflat cu cât curaj şi voioşie au plecat la război unii din tinerii gherăeşteni:,,Cân’o plecat la războiul cel mari, flăcăii din sat, o zâs că sî duc cu Dumnezău, cu voie bunî, dar nu s-o mai întors. Pupau mâinili părinţîlor, apoi zîceu copchiilor sî fie ascultători ,sî ajuti- n-casî şî la câmp iar la drăguţe sî-îi aştepti c-o sî vie ş-înapoi. Iar ca şi în versurile lui Alecsandri aceştia le răspundeau : ,,Cu zile mergeţi dragii mei, /Şi să veniţi cu zile ! /Ziceau atunci, bătrâni, femei /Şi preoţi şi copile. Însă cele şapte vieţi din piepturile de aramă nu au fost suficiente pentru mulţi dintre ei deoarece în crâncenele încleştări, voinicii ostaşi au căzut unul după altul scriind cu sânge, alături de alţi baravi soldaţi, o pagină importantă din istoria poporului nostru.

Numele lor a fost inscripţionate în piatră pentru veşnicie, pe soclul monumentului eroilor înălţat în centru comunei, de către urmaşi, în anul1909, prin inţiativa preotului Mărtinaş Ion şi a învăţătorului Iorgu Ştefanovici. Gherăeştenii le preţuiesc şi astăzi jertfa şi dăruirea înălţând rugăciuni şi lumânări aprinse în amintirea şi spre odihna sufletelor lor cu prilejul zilelor de Pomenirea Eroilor Neamului, 24 Ianuarie, 10 Mai , Moşi, 2 Noiembrie, 1 Decembrie. Pe frontispiciul acestui monument stă scris: "Admiraţie, recunoştinţă şi glorie eroilor din Gherăeşti".

Lista eroilor cazuti la datorie in Razboiul de Independenta

 1) Pr. Gheorghiu Mat.

2) Lt. Dumitraşcu Gh.

3) Serg. Enăşoaie M.D.

4) Serg. Năstase Gh.

5) Cap. Blaj D.M.

6) Cap. Agachi V.V.

7) Cap. Ciobanu V.Al.

8) Cap. Luca V.V.

9) Cap. Gheţ M.Mr.

10) Cap. Ciobotaru G.St.

11) Cap. Enăşoaie M.T.

Soldaţi:

12) Ionaşcu Z.V.

13) Andrii P.D.

14) Ciobanu I.Is.

15) Ciobanu P.D.

16) Gherguţ G.Gos.

17) Pal P.Ant.

18) Râtan D.P.

19) Ciobanu R.Gi.

20) Cobzaru M.M.

21) Lorenţ M.P.

22) Andro M.M.

23) Farcăş M.Is.

24) Zăpodeanu D.M.

25) Nacu A.C.

26) Benea St.

27) Iştoc Fr.M.

28) Ionaşcu Z.N.

29) Nenică P.V.

30) Anghel M.G.

31) Gherghelucă G.M.

32) Dâscă Mr.M.

33) Cobzariu G.P.

34) Gherghelucă Gim.

35) Androşcă Mr.G.

36) Onofrei R.I.

37) Barticel M.Mr.

38) Blaj P.A.

39) Grigoriu L.

40) Lobodă M.P.

41) Ailenei A.P.

42) Enăşoae P.M.

43) Hazaparu G.D.

44) Moraru I.G.

45) Ivănescu V.

46) Cojocaru A.Gr.

47) Ailenei I.V.

48) Apreotesei V.G.

49) Androşcă P.M.

50) Apostol V.G.

51) Agachi G.V.

52) Blaj M.A.

53) Diac D.V.

54) Dancă A.Gh.

55) Iştoc G.V.

56) Mancaş N.V.

57) Mătălică G.P.

58) Râtan A.P.

59) Glodeanu C.I.

60) Bordeianu Aug.

61) Ciobanu M.Mr.

62) Cocuţ G.M.

63) Enăşoaie A.D.

64) Hazaparu P.V.

65) Mihăluţ M.M.

66) Ciobanu T.P.

67) Herciu D.P.

68) Androşcă M.V.

69) Puţanu G.M.

70) Simion V.M.

71) Ghiojan P.Gh.

72) Berăşoaie M.P.

73) Dancă A.V.

74) Toma P.D.

75) Trandafir P.

76) Cherecheş M.P.

77) Iştoc I.D.

78) Anghel G.C.

79) Anghel G.M.

80) Dâscă P.D.

81) Grigoriu C.S.

82) Iftimie N.

83) Apreotesei V.I.

84) Giurgi G.P.

85) Tăraţă I.C.

86) Diac D.M..

87) Serg. Pascu Gh.

88) Cap. Pavel I.

89) Cap. Dâscă G.V.

90) Sold. Gherghelucă G.A.

91) Serg. Cocuţ P.I.,

92) Serg. Andrei D.V.

93) Serg. Andro Brutaru F.A.

Monumentul eroilor căzuţi în Cel de-al Doilea Război Mondial, între anii 1939-1945

,,...ostaşilor noştri bravi le urez sănătate şi putere ca să statornicească pentru vecie Monument Gheraesti2dreptele graniţe ale neamului."(Mihai I ) Şi acest îndemn a fost ascultat cu sfinţenie, astfel că, marea conflagraţie mondială dintre anii 1939-1945 a adus familiilor din Gherăeşti , alţi morţi alţi invalizi de război, alte văduve şi orfani. Pentru a le alina durerea şi pentru a le consfinţi memoria peste ani s-a construit in anul 2000 un al doilea monument pe care şirul numelor eroilor pare nesfârşit.

Data construcţiei: 2000

Dimensiuni:

înălţime - 9 m;
statuia - 2 m;
alee - lăţime 6 m şi lungime 25 m
Lista eroilor cazuti in Cel de-al Doilea Razboi Mondial

1. Gherinc Ionel, căpitan

2. Gherinc Valentin, locotenent

3. Grădinaru Vasile, locotenent

4. Cojocaru V. Ilie, sergent major

5. Agache Ghe. Vasile, sergent

6. Râtan P. Vasile, sergent

7. Pal D. Vasile, sergent

8. Pal D. Dumitru, sergent

9. Roca Petre, sergent

10. Mihăluţ Andrei, sergent

11. Bereş D. Dumutru, sergent

12. Gherghel A. Petru, sergent

13. Grigoriu Neculai, sergent

14. Grigoriu Costică, sergent

15. Iştoc A. Vasile, sergent

16. Creţu Ghe. Emil, sergent

17. Zugravu M. Ion, sergent

18. Galaţanu P. Vasile, sergent

19. Florea Ion, sergent

20. Giurgică P. Anton, sergent

21. Blaj P. Andrei, sergent

22. Hălănduţ Vasile, sergent

23. Andrieş Vasile, sergent

24. Iştoc Ghe. Vasile, sergent

25. Ciobanu Rafaila, sergent

26. Patraşcu Iancu, sergent

27. Cojocaru Anton, sergent

28. Cobzaru Isus. Janica, sergent

29. Enăşoaie A. Anton, sergent

30. Bârgăoanu Anton, caporal

31. Toma V. Anton, caporal

32. Gheţ Petru, caporal

33. Puţanu Gheorghe, caporal

34. Budoşcă Anton, caporal

35. Cobzariu Dumitru, caporal

36. Cocuţ P. Dumitru, caporal

37. Lungu D. Anton, caporal

38. Bereşoaie V. Dumitru, caporal

39. Farcaş Anton, caporal

40. Androşca Martin, caporal

41. Enăşoaie V. Vasile, caporal

42. Mărtinaş D. Adam, soldat

43. Tancău Is. Anton, soldat

44. Trifaş Is. Dumitru, soldat

45. Buruiană M. Mihai, soldat

46. Gheţ Ianuş, soldat

47. Andrei M. Mihai, soldat

48. Andrei P. Adam, soldat

49. Bereşoaie Mihai, soldat

50. Enăşoaie V. Anton, soldat

51. Hazaparu Anton, soldat

52. Mătălica V. Petru, soldat

53. Blaj Petru, soldat

54. Giurgică P. Petre, soldat

55. Giurgică P. Anton, soldat

56. Demişcă MIhai, soldat

57. Mihăluţ M. Andrei, soldat

58. Ciobanu Petru, soldat

59. Farcaş Ioja, soldat

60. Enăşoaie Ianuş, soldat

61. Roca Dumitru, soldat

62. Iştoc P. Andrei, soldat

63. Enăşoaie Gheorghe, soldat

64. Enăşcuţ V. Petru, soldat

65. Pal D. Vasile, soldat

66. Râtan Mihai, soldat

67. Râtan Maria, martiră

68. Budău Vasile, soldat

69. Imbrişcă Giurgi, soldat

70. Bălteanu Iosif, soldat

71. Gălăţanu Vasile, soldat

72. Râtan Giurgi, soldat

73. Ciobanu Vasile, soldat

74. Soci Giurgi, soldat

75. Enăşoaie V. Petru, soldat

76. Androşcă V. Petru, soldat

77. Cherecheş M. Gherghel, soldat

78. Budău Mihai, soldat

79. Oboroceanu Toader, soldat

80. Cojocaru Ghe. Gheorghiţă, soldat

81. Năstase Lazăr, soldat

82. Sandu V. Ion, soldat

83. Ieremia Vasile, soldat

84. Vânturache Janică, soldat

85. Mătasă Costică, soldat

86. Niţă Vasile, soldat

87. Năstasă Fl. Vasile, soldat

88. Năstasă Gheorghe, soldat

89. Mărtinaş Anton, soldat

90. Trifaş Vasile, soldat

91. Enăşoaie A. Gherghel, soldat

92. Tamaş Mihai, soldat

93. Iştoc A. Vasile, soldat

94. Antal Petru, soldat

95. Bereş A. Andrei, soldat

96. Bartic Mihai, soldat

97. Ciobanu Iojă, soldat

98. Gheorghe Ghe. Vasile, soldat

99. Gabor Mihai, soldat

100. Măcinca Mihai, soldat

101. Gherghel Vasile, soldat

Nescrişi - uitaţi

102. Dîscă G. Dumitru, soldat

103. Gheţ D. Anton, soldat

Image